Dagens og tidligere eiendommer

Skolt har utviklet eiendom siden 1968. De fleste av disse ligger sentralt plassert langs E6 og/eller ved hovedinnfartsårene i gamle Østfold fylke.