Velkommen til Skolt Eiendom

Skolt Eiendom eier og forvalter 30.000 m² gulvarealer fordelt på 6 eiendommer. Eiendommene er lokalisert i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad og omfatter arealer for både lettindustri, logistikk og kontor.

Vi er også en betydelig aktør innenfor eiendomsutvikling og besitter store næringstomter ferdig regulert til bebyggelse, til sammen ca. 400.000 m² bebyggbart areal. Disse næringsområdene ligger i Moss og Sarpsborg, primært ved E6. Vi har også noen boligområder, derav ett i Sarpsborg sentrum og ett nær sentrum av Fredrikstad. Se nærmere informasjon om våre utviklingsområder under "Tomteområder".