Moss Næringspark

293.000 m2 bebyggbart areal tilgjengelig!

Moss Næringspark har en ideell beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport. Moss er et naturlig sentrum for transport, logistikk og kommunikasjon i Norges sørøstlige del. I tillegg til ferdig opparbeidede tomter, kan Skolt stå som totalleverandør av ferdige bygg.

Kontakt meg om dette ›

 

Fakta om Moss Næringspark

Beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet!

Moss Næringspark har en ideell beliggenhet til hovedveier, havn og kollektivtransport.

 • Næringsparken ligger ved E6, og midt mellom Oslo og Svinesund
 • Øst-vest transport kan enten skje via fergen Moss-Horten eller Oslofjordtunnelen ved Drøbak
 • Moss Havn har åpnet sin nye innlandshavn «vegg i vegg» med våre tomter
 • Moss Havn har direkte forbindelse med de største havnene i Norge og Europa
 • Næringsparken ligger midt i et stort marked på mer enn 3 millioner på Østlandet
 • Godt kollektivtilbud til Oslo, Østfoldbyene, Gardermoen og utlandet

Klikk for større bilde...

293.000 m2 næringstomt tilgjengelig!

Moss Næringspark er en del av kommunedelplan Moss Østre (næringsaksen), som strekker seg fra E6 ved Mosseporten og østover langs Rv120. Det nye hovedlageret til Europris ble ferdig bygget i 2019 på nabotomten. Detaljreguleringen for parsellene "Nore" og "Vanem" ble vedtatt av Moss kommune 12.11.19 og stadfestet av Statsforvalteren 08.05.20. Offentlig vei og infrastruktur er ferdigstilt inn på "Nore". Gjenværende nødvendige offentlige tillatelser vedr. opparbeidelse av næringsarealene forventes å foreligge i nær fremtid.

Fakta om tomtene

 • Beregnet for industri, service- eller håndverksbedrifter, lager og logistikkvirksomhet.
  Kontor og tjenesteyting tilknyttet hovedformålet.
 • Maksimalt tillatt bebygd areal er 65% (70% med "grønne" takflater)
 • Utelagring er tillatt på deler av tomta
 • Byggehøyde kan være opp mot 35 meter på deler av tomten
 • Vann, avløp, strøm og fiber blir lagt opp mot tomtegrensen
 • Det opparbeides infrastruktur og grøntsoner
 • Glimrende grunnforhold gir god prosjektøkonomi

 

Logistikkvirksomhet med behov for lokaler?

Skal virksomheten etableres på Østlandet eller har den rett og slett bare et stort behov for mer plass? 
Med nærhet til vei, jernbane og sjø, er Moss et godt alternativ når man vurderer områder virksomheten skal etableres i.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

 

Moss Havn - Norges første innlandshavn

Copyright: Moss Havn

Mosseregionen 

Mosseregionen består av kommunene Moss, Råde og Våler. Hobøl og Vestby regnes også til omlandet rundt Moss.

Moss er en industriby som ligger sentralt ved Oslofjordens østside, og som ligger midtvegs mellom Oslo og Sverige. Byen ligger ideelt til de viktigste hovedveiene E6 - Oslo/Gøteborg, E18 - Oslo/Stockholm og E18 Drammen/Kristiansand via ferge Moss-Horten. Moss-Horten er Norges mest trafikkerte fergestrekning som tar deg over fjorden til Vestfold på cirka 30 minutter.

I byen finner du en av landets tre største containerhavner, Moss Havn, som med sin beliggenhet er et naturlig sentrum for transport, logistikk og kommunikasjon i Norges sørøstlige del. Havnen skal om noen år flyttes sydover for å gjøre plass til en ny jernbanestasjon som skal stå ferdig i 2024. Fire kilometer unna - ved siden av Moss Næringspark - har Moss Havn nylig åpnet en innlandshavn (dry port) for å tilfredsstille behovet for containerlogistikk.

Dobbeltsporet til Oslo vil gi betydelig kortere reisetid, og gjøre Moss til et enda mer attraktivt sted å jobbe og bosette seg.

 

Mulig utnyttelse

Tomteområdene er en del av områdereguleringsplanen "Nore og Vanem". som ble vedtatt i november 2014. Arealet Skolt besitter innenfor denne planen er på  520 mål, hvorav ca. 293 mål er regulert til formålet industri/lager.

Om Skolt

Eiendomsvirksomheten i Skolt startet med oppkjøpet av tomten på Solgaard Skog 11 i 1983.

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter.

Vi vurderer å samarbeide med andre eiendomsutviklere/investorer om utvikling av noen av disse områdene, alternativt vurderes salg. Ta gjerne kontakt med markeds- og utviklingssjef Morgan Pettersen på tlf. 909 34 333.