Tomteområder

Skolt har de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter i mange år framover. Den største delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. 

Vi er åpne for å samarbeide med andre eiendomsutviklere og -investorer om utvikling av noen av disse områdene. Alternativt kan vi også vurdere salg. Ta gjerne kontakt med markeds- og utviklingssjef Morgan Pettersen på mobil 909 34 333. 

Kontakt oss

Vi har tomter i ulike stadier - fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomteområder.

Næringsparker