Tomteområder

Skolt har i løpet av de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter for mange år framover. Den vesentligste delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. Tomtene befinner seg i ulike stadier, fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomter. 

Vi vurderer å samarbeide med andre eiendomsutviklere/investorer om utvikling av noen av disse områdene, alternativt vurderes salg.
Ta gjerne kontakt med markeds- og utviklingssjef, Morgan Pettersen, på mobil 909 34 333. 

Næringsparker

Kalnes Næringspark - Sarpsborg

Byggeklare næringstomter, regulert til lett industri og kontor med høy utnyttelse. Totalt kan vi tilby i overkant av 40 mål bebyggbart areal i denne næringsparken. Her får du meget god og sentral beliggenhet ved E6 i Sarpsborg, mellom sykehuset på Kalnes og næringsområdet på Grålum. 

Bjørnstad Entreprenørpark - Sarpsborg

Et område på ca. 53 mål i bruk til næringsformål. Området ligger meget sentralt ifht. E6, med aksess ved sykehuset på Kalnes. Området har i mange år vært benyttet til næringsformål, men er uregulert. Reguleringsprosessen pågår og det forventes at en vedtatt reguleringsplan vil foreligge ultimo 2018.

Holteskogen Næringspark - Sarpsborg

Byggeklare næringstomter, regulert til industri og lager, på Kampenes utenfor Sarpsborg. Området ligger langs RV 111, på aksen Fredrikstad – Rakkestad – E18 på Mysen. Tomtene er byggeklare og arbeidet med opparbeidelse og bygging av vei og V/A er i sluttfasen. Pretec AS har startet bygging av sitt nybygg, på en 30 mål stor tomt.

Tomteområder for boligutvikling

Bingedammen - Fredrikstad

Framtidig stort utbyggingsområde nær Fredrikstad sentrum (bolig/næring).
For tiden jobbes det med utvikling og regulering til boligformål på to små delområder, langs Lisleby Allé og på Bryggerifjellet.

Saltnes/Lervik - Fredrikstad

Et område på ca. 20 mål i naturskjønne omgivelser mellom Saltnes og Lervik. Området er spilt inn som fritidsboliger i rulleringsprosessen knyttet til Fredrikstad kommunes arealplan, som skal behandles i 2018.

Korsgata 42 - Sarpsborg

Et svært sentralt område som vi nå skal i gang å utvikle. Dette vil bli et kombinasjonsprosjekt med hovedvekt på bolig, men med noe næringsvirksomhet på bakkeplan. 
Reguleringsprosessen settes i gang 3kv. 2018, med forventning om at vi kan ha på plass en vedtatt plan i løpet av 2019.

Lundestad - Sarpsborg

Framtidig boligområde. Er spilt inn ifbm. fylkesplanens rullering, som vil behandles i 2018.