Tomteområder

Skolt har de siste årene bygget opp en stor tomtebank, som gir utviklingsmuligheter i mange år framover. Den største delen av porteføljen ligger i Moss og Sarpsborg. 

Vi er åpne for å samarbeide med andre eiendomsutviklere og -investorer om utvikling av noen av disse områdene. Alternativt kan vi også vurdere salg. Ta gjerne kontakt med markeds- og utviklingssjef Morgan Pettersen på mobil 909 34 333. 

Kontakt oss

Vi har tomter i ulike stadier - fra uregulerte til regulerte og byggeklare tomteområder.

Næringsparker

Kalnes Næringspark - Sarpsborg

Byggeklare næringstomter, regulert til lett industri og kontor med høy utnyttelse. Totalt kan vi tilby i overkant av 40 mål bebyggbart areal i denne næringsparken. Her får du meget god og sentral beliggenhet ved E6 i Sarpsborg, mellom Sykehuset Østfold på Kalnes og næringsområdet på Grålum. 

Bjørnstad Entreprenørpark - Sarpsborg

Et område på ca. 53 mål ferdig regulert til næringsformål. Området ligger meget sentralt i forhold til E6 med adkomst ved Sykehuset Østfold på Kalnes. Området har i mange år vært benyttet til næringsformål, og vi er i dialog med aktører som ønsker å etablere seg her. 

Tomteområder for boligutvikling

Bingedammen - Fredrikstad

Framtidig stort utbyggingsområde nær Fredrikstad sentrum (bolig/næring).
For tiden jobbes det med utvikling og regulering til boligformål på to delområder, langs Lisleby Allé og på Bryggerifjellet.

Saltnes/Lervik - Fredrikstad

Et område på ca. 20 mål i naturskjønne omgivelser mellom Saltnes og Lervik. Området er spilt inn som fritidsboliger i rulleringsprosessen knyttet til Fredrikstad kommunes arealplan, som forventes besluttet i løpet av 2020. 

Korsgata 42 - Sarpsborg

Et svært sentralt område som vi nå skal i gang å utvikle. Dette vil bli et kombinasjonsprosjekt med hovedvekt på bolig, men med ca. 1.300 til 1.500 kvadratmeter næring på bakkeplan. 
Reguleringsprosessen er i gang, og vi forventer at boligene kan legges ut for salg i løpet av 2020. 

Lundestad - Sarpsborg

Framtidig boligområde.