Leie hos oss?

Vi er en aktør med stor eiendomsmasse i Østfold, og dette kommer våre leietakere til gode.

En klassisk problemstilling sett fra en leietakers ståsted er hva som skjer når man vokser ut av lokalene man leier. I mange tilfeller er man nødt til å kjøpe seg ut av leiekontrakten, ettersom det nesten er umulig å planlegge vekst slik at den sammenfaller med kontraktens utløp.

Når du leier hos oss, kan du dra nytte av at vi har flere tilgjengelige arealer på samme sted. Blir du for stor for de eksisterende lokalene, har vi en egeninteresse av å beholde deg som leietaker ved å videreføre leiekontrakten i større lokaler. Vi tegner løsningene selv, er tett på kundene våre og kan raskt og effektivt planlegge og gjennomføre en slik prosess.

Vi ønsker en tett dialog med våre leietakere, slik at vi raskt kan fange opp endringene i deres behov. 

 

Kontakt oss ›