Arild Mortensen

Eiendomsdirektør

Arild Mortensen har ansvar for forretningsområdet eiendom i Skolt-konsernet.

Han tiltrådte stillingen som eiendomsutvikler i Skolt Eiendom i april 2009. Siden mars 2012 har han vært daglig leder i Skolt Eiendom AS, og i single purpose-selskaper knyttet til eiendomsvirksomheten. Høsten 2016 overtok han som daglig leder i Luva Eiendom og dermed ansvaret for eiendomsporteføljen i Luva-konsernet fra Sarpsborg.

Han startet i eiendomsbransjen i 1999 og har erfaring som eiendomsmegler og prosjekt-/eiendomsutvikler fra Eiendom & Finans AS og AF Gruppen ASA.