Ny næringspark - ved E6 i Moss

Næringstomter

SAKEN ER UNDER UTVIKLING

Nytt industriområde ved E6 og avkjøringen til Moss. Flott beliggenhet ved Vansjø og rask aksess til E6 ved Mosseporten. I tillegg er Moss Havn kun minutter unna. Med andre ord, en svært sentral beliggenhet!

Tomteområdet er nærmeste nabo til det nye hovedlageret til Europris, som er under oppføring. Moss Havn skal også etablere seg som nabo til Europris og vil lage en innenlandshavn, eller dryport, for bla. å kunne imøtekomme behovet Europris har for containerlogistikk.

 

Tomteområdene er en del av områdereguleringsplanen "Nore og Vanem" som ble vedtatt i november 2014. Arealet Skolt besitter innenfor denne planen er på tilsammen ca. 520 daa, hvorav ca. 300 daa er regulert til formålet industri/lager i .

Nore (vest):
Reguleringprosessen er godt i gang og det ble varslet oppstart i august 2017. Vi forventer å få på plass en vedtatt detaljreguleringsplan Q4-18 / Q1-19, dersom alt går som det skal.

Vanem (øst):
Detaljreguleringprosessen ble nylig påbegynt, og vi håper å ha denne planen ferdig behandlet innen sommeren 2019.   

Moss Havn og etableringen av dryport kan du lese mer om her

Adresse: Ny næringspark - ved E6 i Moss
Areal tomt: 520.000 m2
Bebyggbart areal: 300.000 m2